In de Huiskamer zijn een aantal afspraken gemaakt en wel als volgt:

  • aanwezigen gaan akkoord dat er foto`s van de bijeenkomsten en activiteiten op de site van de Remise komen
  • iedere 2e donderdag van de maand is er een wat langere wandeling, om 10.30 uur vertrekken bij Herberg de Remise
  • iedere 4e donderdag wordt er een korte wandeling gemaakt (6/7 km), ook hier vertrek vanaf de Remise maar om 13.30 uur.

Houd voor het wandelen wel de app en de mededelingen via de Remise in de gaten of bel elkaar. Vanwege het weer of een andere activiteit kan afgeweken worden van bovenstaande.

Programma:

Alle activiteiten starten om 13.30 uur tenzij anders aangegeven. Hieronder het programma van de Huiskamer voor december en januari.

13 december: Voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven cursus bloemschikken in de Remise. We beginnen om 13.00 uur. De overige bezoekers  kunnen gaan kaarten, sjoelen, darten of gezellig  bij elkaar zijn.

20 december: Kerstdiner en dialectquiz in de Remise. Om 13.00 uur gaan we in Herberg de Remise aan tafel voor het  Kerstdiner. De eigen bijdrage hieraan is 8 euro per persoon. Jullie kunnen je hiervoor opgeven tot en met  13 december bij Pierre of Hans en dan meteen  de eigen bijdrage voldoen. 

3 januari:  Vanaf 13.30 uur is een Nieuwjaarsborrel, waarbij drankjes voor eigen rekening zijn en de hapjes worden aangeboden door Herberg de Remise.

10 januari: Wederom een digicafé en bibliotheek. Dit vindt in januari plaats op de tweede donderdag van de maand i.v.m. de Nieuwjaarsborrel.

Een impressie van een aantal van de activiteiten van de Huiskamer is te vinden via deze link.