Kennisgeving overlijden Harry Ortmans


Corona
 

Voor meer informatie over Corona zie de gemeentesite via deze link.

Mensen steken de handen uit de mouwen en bieden elkaar hulp aan waar dat kan. Hier vindt u per kern een overzicht van initiatieven. 

Heeft u een hulpvraag of kunt u hulp bieden: kijk dan ook eventueel op gewoonmensendiewillenhelpen.nl

Overleg en bijeenkomsten van het Kernoverleg en de Huiskamer zijn opgeschort. Mocht u als bewoner of werkgroep vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die per e-mail stellen.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING KERNOVERLEG PARTIJ-WITTEM

Partij-Wittem is een kleine gemeenschap die prijs stelt op saamhorigheid, sociale contacten, onderlinge hulpvaardigheid en gezelligheid. Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden en het antwoord is bijna altijd: we willen goed en gelukkig kunnen wonen en leven in een aangename omgeving.

Het Kernoverleg Partij-Wittem is op verzoek van gemeente Gulpen-Wittem als stichting in het leven geroepen om burgerparticipatie vorm te geven. Door zelf initiatief te nemen en zaken te organiseren, kunnen kleine en grote initiatieven gerealiseerd worden zonder (al te veel) hulp van de gemeente. Wat al is gerealiseerd en waar aan gewerkt wordt vindt u via het keuzemenu ‘Werkgroepen‘.