Voor zowel de Huiskamer als de leesclub en het Walking football geldt dat deze tot zeker half november stilliggen.

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING KERNOVERLEG PARTIJ-WITTEM

Partij-Wittem is een kleine gemeenschap die prijs stelt op saamhorigheid, sociale contacten, onderlinge hulpvaardigheid en gezelligheid. Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden en het antwoord is bijna altijd: we willen goed en gelukkig kunnen wonen en leven in een aangename omgeving.

Het Kernoverleg Partij-Wittem is op verzoek van gemeente Gulpen-Wittem als stichting in het leven geroepen om burgerparticipatie vorm te geven. Door zelf initiatief te nemen en zaken te organiseren, kunnen kleine en grote initiatieven gerealiseerd worden zonder (al te veel) hulp van de gemeente. Wat al is gerealiseerd en waar aan gewerkt wordt vindt u via het keuzemenu ‘Werkgroepen‘.