Gemeente aan zet in verdere traject dorpsplein Partij

Begin juli heeft de Klankbordgroep “Dorpsplein Partij” het schetsontwerp en het bijbehorende begrotingsvoorstel voor het realiseren van het nieuwe dorpsplein aan de voorzijde van gemeenschapshuis A ge Wienhoes  aan de gemeente overgedragen. Daarmee is de Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van omwonenden en verenigingsleven, klaar met zijn activiteiten en opgeheven. Meer informatie over de totstandkoming van het schetsontwerp en begrotingsvoorstel vindt u hier.
Het overgedragen schetsontwerp kunt u inzien via deze link.