Start leeskring

Met de bibliotheek is afgesproken dat vanuit de Huiskamer geprobeerd gaat worden een leeskring voor Partij op te zetten als proef. Deze wordt gefaciliteerd door de bibliotheek en de Huiskamer. De Huiskamer nodigt iedereen die geïnteresseerd is uit om op 9 oktober om 19.30 uur in Herberg de Remise samen van gedachten te wisselen hoe dit initiatief ingevuld kan worden in Partij.
Via deze link vindt u meer informatie.