Eerste Nieuwsflits Adviesraad Sociaal Domein Gulpen-Wittem

De Adviesraad probeert een achterliggend netwerk van betrokken burgers op te bouwen, waarmee ze in verbinding staan. De verhalen over hetgeen zich in het sociale domein van de verschillende kernen afspeelt, kunnen zij vervolgens gebruiken om praktijkgerichte adviezen te verstrekken aan het College van Burgemeester & Wethouders. Op die manier proberen ze de doelstelling van de Adviesraad nog concreter handen en voeten te geven. Meer informatie over de Adviesraad vindt u via deze link.