Plaatsing insectenhotel bij boomgaard Van Cosselaerstraat

Op initiatief van de bewoners van Van Cosselaerstraat 25 komt de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen op vrijdag 18 september om 15.30u bij de parkeerstrook bij de boomgaard een insectenhotel plaatsen. Kom gerust een kijkje nemen. Vooral alleen levende bijen gebruiken zo’n hotel. In maart/april ziet u deze bijen actief. Ze zijn dan alleen bezig met het aanleggen van een voedselvoorraadje voor hun nageslacht. Ze hebben een korte angel en steken zelden. Fijn dat ze al doende zorgen voor de bestuiving zodat wij weer lekkere appels hebben!