Lijn50-verkeersleefbaar bewoners initiatief

Er is een bewonersinitiatiefgroep opgericht (Lijn50-verkeersleefbaar) die zich wil inzetten om de stem van de burgers op georganiseerde (en zwaardere) wijze te laten klinken. Vanuit deze bewonersinitiatiefgroep is een reactie verstuurd aan de projectgroep en stuurgroep van het project Verantwoord op Weg, de Burgemeesters en Colleges, de leden van de Raden, met in het CC de Provincie Limburg (gedeputeerden). Deze reactie kan hier helemaal gelezen worden.

Daarnaast is ervoor gekozen de media te benaderen om de bezorgdheid kenbaar te maken.
Gelijktijdig is er email-adres alwaar ideeën, steun en/of overlastproblemen kenbaar gemaakt kunnen worden. Het emailadres: lijn50-verkeersleefbaar@ziggo.nl. Het moge duidelijk zijn dat de initiatiefgroep niet (direct) op elke mail zal kunnen reageren, of er iets mee kan doen. De reacties/ideeën/steunbetuiging zullen gebruikt worden om de ernst en de urgentie van het probleem te onderbouwen.