Verder invulling ‘Akker van Partij’

In juni is door ARK Natuurontwikkeling een info-wandeling door de akker georganisserd en zijn wensen, suggesties en opmerkingen van bewoners opgehaald. Via deze link is een eerste ontwerp van adviesbureau Kragten te vinden waarin een waterberging en de natuurontwikkeling zijn opgenomen.