Oproep ‘Bewonersinitiatiefgroep Lijn50-Verkeersleefbaar’ i.v.m. wegafsluitingen gemeente Vaals

 

U heeft via de media kennis kunnen nemen dat de gemeenteraad van Vaals besloten heeft wegen in haar gemeente af te sluiten. Dit, na aanhoudende klachten van bewoners en aanwonenden. Door deze maatregel verplaatst de verkeersoverlast zich naar andere plaatsen binnen Vaals, maar ook naar de gemeente Gulpen-Wittem. En zoals u uit de krantenberichten heeft kunnen concluderen is er een juridische procedure gestart tussen deze twee gemeenten.
Het moge duidelijk zijn dat door dit onderling gebekvecht op bestuurlijk niveau het uiteindelijke doel –  een verkeersleefbaar heuvelland – verder weg is dan ooit.  De werkgroep heeft een oproep aan de Colleges en de Raden van de Lijn50-gemeenten verstuurd in de hoop dat zij hun bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.

Informatie over de werkgroep en de oproep kunt u terugvinden op de site:  https://lijn50-verkeersleefbaar.webnode.nl/