Na jarenlang lobbyen bij gemeente en politiek 1e succes verbetering veiligheid Partijerweg!

De Werkgroep Verkeer van het Kernoverleg Partij-Wittem is verheugd dat op een deel van de Partijerweg fietssuggestiestroken zijn aangebracht.

De afgelopen periode werden werkzaamheden uitgevoerd aan de Partijerweg. Volgens de Werkgroep was dit het uitgelezen moment om de beloofde fietssuggestiestroken te realiseren. Al jarenlang worden zorgen aangaande de Partijerweg gedeeld met de gemeente. De beloofde fietssuggestiestroken, in 2005 na goedkeuring van het college van Burgemeester en wethouders toegezegd en aanbesteed, werden niet gerealiseerd. Diezelfde fietssuggestiestroken werden in 2017 voor de tweede keer toegezegd, maar nog steeds niet gerealiseerd.

Hoewel het aanpassen van de belijning niet in de originele planning van de werkzaamheden was opgenomen heeft de gemeente na herhaald aandringen van de Werkgroep besloten om de fietssuggestiestroken wel aan te brengen. Dit tot grote tevredenheid van de Werkgroep en de bewoners die direct het gewenste effect merken van de stroken.

De Werkgroep blijft in gesprek met de gemeente om de verkeersleefbaarheid van de gehele Partijerweg te verbeteren waaronder fietssuggestiestroken voor de gehele Partijerweg en de heroverweging van het verkeerscirculatieplan om de Partijerweg  vracht-/landbouwverkeer luw te maken.