Doelstellingen Waterberging Partij

Over het nut en noodzaak van de waterberging staat in het stuk dat via deze link te lezen is nadere uitleg op de volgende vragen:
– Wat is de aanleiding van het project ?
– Wat zijn de doelstellingen van het project ?
– Hoe groot is de waterberging van Partij ?
– Op welke manier kunnen inwoners van Partij profiteren van het project ?
– Zorgt het project voor droge voeten in Partij bij een hoogwaterafvoer zoals in 2021?