Partij maakt het dorp mee!

Het Kernoverleg Partij-Wittem kijkt tevreden terug op de MAAK-PARTIJ-MEE-AVOND op 8 maart.

Het Kernoverleg gaf de ruim 30 aanwezigen een terugblik over hetgeen bereikt is sinds 2016 toen het Kernoverleg het Dorpsontwikkelingsplan presenteerde. In totaal realiseerden vrijwilligers 20 van de 29 grote en kleine projecten. De meeste in samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem.

Vervolgens werd aan vier thematafels besproken wat zou kunnen bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid in het dorp.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere de verkeerssituatie in Partij, de klimaatadaptatieplannen, HalloHeuvelland, evenementenvergunningen, eenzaamheid en armoede en een ontmoetingsplek.

Er werden veel nieuwe idee├źn geopperd. De energievoorziening in Partij wordt zeker een punt van aandacht. Dit najaar gaan er mensen aan de slag met het zelf laten persen van appelsap. Dank voor alle suggesties en de toegezegde hulp bij de uitvoering ervan!

Het bestuur en de diverse groepen kunnen altijd versterking gebruiken. Dus iedereen die mee wil doen, is van harte welkom! Aanmelden kan via het secretariaat: info@partijwittem.nl.