De Huiskamer is een plek om dorpsgenoten en buren te ontmoeten. Elke donderdagmiddag is er een activiteit of is er de mogelijkheid voor een lekkere kop koffie of thee, een spelletje, een praatje en gezelligheid. Het programma van de Huiskamer vindt u elders op deze website.

De Fruitwei va Partey maakt een deel uit van de ruim 7 ha grote dorpsakker gelegen tussen de Rijksweg, Partijerweg, Wienhoespad, Oude Heirbaan en Geul. In de Fruitwei heeft de gemeente 65 fruitbomen aangeplant. Appels, peren, kersen en pruimen van 55 verschillende soorten. Om inzicht in de verschillende soorten te geven en inwoners te verbinden aan de Fruitwei is een boomadoptieplan uitgevoerd waarmee bordjes bekostigd zijn waarop de namen van de soorten te lezen zijn. De Fruitwei is vrij toegankelijk.

In de zomer van 2016 hebben vrijwilligers met materiële steun van de gemeente een jeu-de-boules baan aangelegd langs het nieuwste deel van de Van Cosselaerstraat waar al eerder een klimrek en een bankje waren verschenen.  Via deze link kunt u een impressie zien van een gezellige middag jeu-de-boules.

 

Het bijplaatsen van enkele speeltoestellen op de speelplek aan de van Cosselaerstraat heeft gezorgd voor een gevarieerd spelaanbod voor de verschillende leeftijdsgroepen in Partij-Wittem. Zo zijn er twee voetbalgoals tegenover elkaar, een betonnen tafeltennistafel, een vogelnestschommel en een tuimelrek.

Jaarlijks wordt door inwoners en in samenwerking met Waterschap Limburg en de Stichting IKL een bekenopschoonactie gehouden.

In Partij-Wittem en omgeving stromen vier waterlopen: de Eyserbeek, Sinselbeek, Molentak en de Geul. Deze waterlopen voeren rondzwervend plastic en ander afval mee. Zwerfvuil is velen een doorn in het oog. Zozeer zelfs dat mensen tijdens wandelingen zwerfvuil oprapen en meenemen.
Een verslag van een van de opschoondagen vindt u hier. Foto’s vindt u via deze link.

Het gemeenschapshuis A ge Wienhoes is het koppend hart van Partij. Er vinden met regelmaat bijeenkomsten, uitvoeringen en feesten plaats.

Partij-Wittem heeft haar eigen digitale dorpsplein op HalloHeuvelland.nl. HalloHeuvelland is een gezamenlijk initiatief van de kernen in onze gemeente. HalloHeuvelland laat alles en iedereen uit Partij-Wittem bij elkaar komen. HalloHeuvelland is gericht op elkaar ontmoeten en meer contact in je eigen dorp. Elkaar en elkaars verhalen kennen. Helpen en geholpen worden.