Categorie: Geen categorie

Rondleiding door de Geulwei va Partey – zondag 22 oktober

Schrijf je via deze link in voor de Rondleiding door de ‘Geulwei va Partey’.

Op zondag 22 oktober om 10:00 uur geeft ARK een rondleiding door de ‘Geulwei va Partey’. Dit is een nieuw natuurgebied (ca 7 ha) langs de Geul en Selzerbeek, waar extra ruimte is gemaakt voor de berging van water als de beken hoge afvoeren hebben.

In 2022 werd het voormalige boerenweiland ingericht. Dit gebeurde op initiatief van vier partners: ARK, Brand Bierbrouwerij, Gemeente Gulpen-Wittem en Waterschap Limburg. Laatste genoemde twee zijn eigenaar van het gebied. Brandbierbrouwerij nam deel vanwege een compensatieverplichting. ARK was partner vanuit het Europese POP3water-programma, waarvoor ARK diverse natuurlijke waterbergingsprojecten uitvoerde in het Geuldal en Gulpdal.

ARK is de huidige beheerder van het gebied. Sinds maart van dit jaar graast er een klein groepje Gallowayrunderen. Het doel van de begrazing (extensief en jaarrond) is dat hier een gevarieerd, structuurrijk grasland ontstaat. Er kan gewandeld worden en vanaf een hoger gelegen uitzichtpunt kan men vogels spotten die zich ophouden in de oude en nu uitgegraven Geulmeander.

Halloween in Partij – 27 oktober

Voor (klein)kinderen en (groot)ouders

Voor (klein)kinderen tot 14 jaar van Partij en omliggende dorpen is er een Halloweentocht door Partij georganiseerd. En om optimaal in de Halloweensfeer te komen, vragen we je om zo griezelig mogelijk verkleed te gaan. 

Start: Remise. Vertrek tussen 19.00 uur – 19.30 uur
Einde: Remise. 

Daarnaast maken de kinderen kans op een ‘spooky prijs’ bij inlevering van deze kleurplaat. Lever deze uiterlijk 23 oktober in bij van Cosselaerstraat 27 in Partij.
Trick or Treat? Help jij mee? Meld je vandaag nog aan en geef uiterlijk 23 oktober aan op welke manier jij dit spookachtig feestje met ons wilt vieren.

Via deze link vind je alle verdere informatie.

Fit en gezondheidstesten – deelname gratis

Na het grote succes van vorig jaar, wordt in september en oktober wederom de fit-en gezondheidstesten voor senioren in Wijlre, Mechelen en Gulpen georganiseerd. Doet u ook mee? Meldt u dan vóór 11 oktober aan en kom te weten hoe het gesteld is met uw gezondheid. Alle informatie over data en hoe aan te melden vindt u hier.

Weie Fès geslaagde dag

We kijken terug op een zonovergoten, gelaagde dag. De diverse optredens, aanwezige kraamhouders, rondleidingen, bakwedstrijd en buitenbar zorgden er voor dat er voor een ieder wat wils bij was. Wilt u nog eens terugkijken, nagenieten of zien wat u gemist heeft, lees dan hier meer over de Parteyer Daag 2023.

Appelsapactie 2023

Lijkt het je leuk je eigen appelsap te laten persen? Heb je zelf een appelboom of wil je appels uit de Fruitwei va Partey of uit de boomgaard aan de Cosselaerstraat gebruiken?

Meld je aan via het mailadres van het Kernoverleg: info@partijwittem.nl  Eventueel samen met anderen kun je in een stationwagen 100 kilo appels brengen naar fruitpersbedrijf Leesens in Bemelen. Enkele weken later kun je de 0,75-liter flessen à € 1,- per fles ophalen. Heerlijk om zelf te drinken en leuk om weg te geven!

In de Van Cosselaerstraat kun je weer appels rapen en plukken met behulp van de plukstok die onder de carport van huis nummer 26 ligt.

Alle informatie verkrijgbaar op de Burendag ‘De koppen bij elkaar’ op zaterdag 23 september van 13.30 tot 16.30 uur op de Speelweide Van Cosselaerstraat.

Partij maakt het dorp mee!

Het Kernoverleg Partij-Wittem kijkt tevreden terug op de MAAK-PARTIJ-MEE-AVOND op 8 maart.

Het Kernoverleg gaf de ruim 30 aanwezigen een terugblik over hetgeen bereikt is sinds 2016 toen het Kernoverleg het Dorpsontwikkelingsplan presenteerde. In totaal realiseerden vrijwilligers 20 van de 29 grote en kleine projecten. De meeste in samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem.

Vervolgens werd aan vier thematafels besproken wat zou kunnen bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid in het dorp.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere de verkeerssituatie in Partij, de klimaatadaptatieplannen, HalloHeuvelland, evenementenvergunningen, eenzaamheid en armoede en een ontmoetingsplek.

Er werden veel nieuwe ideeën geopperd. De energievoorziening in Partij wordt zeker een punt van aandacht. Dit najaar gaan er mensen aan de slag met het zelf laten persen van appelsap. Dank voor alle suggesties en de toegezegde hulp bij de uitvoering ervan!

Het bestuur en de diverse groepen kunnen altijd versterking gebruiken. Dus iedereen die mee wil doen, is van harte welkom! Aanmelden kan via het secretariaat: info@partijwittem.nl.

Reconstructie N595 Wittemer Allee – Projectinformatie

In 2021 is vooral gewerkt aan het verbeteren van de voorkeursvariant. Op 30 november 2020 hadden toenmalige gedeputeerden Mackus en Brugman gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad. De weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Dit ‘omklappen’ betekent dat de N595 verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is in opdracht van de Provincie Limburg de voorkeursvariant verder gaan verbeteren.

Vanaf 27 december voorontwerp-bestemmingsplan te zien
Voor het project is een bestemmingsplan nodig. Voordat er een definitief besluit komt over het bestemmingsplan moeten we nog een aantal stappen nemen. Eind december publiceert de gemeente Gulpen-Wittem een voorontwerp-bestemmingsplan. Meer informatie vindt u via deze link.

Klik hier voor de projectplanning.