Datum eerstvolgende vergadering is dinsdag 6 oktober, 20.00u.

Het kernoverleg vergadert twaalf keer per jaar. In principe is er elke eerste dinsdag van de maand een vergadering in het gemeenschapshuis A ge Wienhoes.

Stichting Kernoverleg Partij-Wittem

Het Kernoverleg telt op dit moment vier bestuursleden, maar bij de maandelijkse openbare bestuursvergaderingen schuiven ook regelmatig andere betrokkenen en belangstellenden aan.

Voorzitter is Hub Quodbach, secretaris/penningmeester is Gaby Francot en tweede secretaris is Maria Mobers. Lid is Jef Cremer.

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste, actieve inwoners die graag een bijdrage willen leveren aan het proces van zelfsturing. Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.