Het Kernoverleg vergadert elke eerste dinsdag van de maand in het gemeenschapshuis A ge Wienhoes. 

Stichting Kernoverleg Partij-Wittem

Het Kernoverleg telt op dit moment zes bestuursleden, maar bij openbare bestuursvergaderingen schuiven ook regelmatig andere betrokkenen en belangstellenden aan.

Voorzitter is Hub Quodbach, secretaris/penningmeester is Gaby Francot. Vice-voorzitter is Willy Brandsma en tweede secretaris is Maria Mobers. Lid zijn Jef Cremer en Jos Vincken.

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste, actieve inwoners die graag een bijdrage willen leveren. Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website of loop gerust een keer binnen tijdens een openbare bestuursvergadering.