Het Kernoverleg vergadert naar behoefte in het gemeenschapshuis A ge Wienhoes. Momenteel is er geen datum beschikbaar.

Stichting Kernoverleg Partij-Wittem

Het Kernoverleg telt op dit moment vier bestuursleden, maar bij openbare bestuursvergaderingen schuiven ook regelmatig andere betrokkenen en belangstellenden aan.

Voorzitter is Hub Quodbach, secretaris/penningmeester is Gaby Francot en tweede secretaris is Maria Mobers. Lid is Jef Cremer.

Momenteel zijn de activiteiten van het Kernoverleg, door interne en externe omstandigheden, tot een minimum beperkt.

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste, actieve inwoners die graag een bijdrage willen leveren aan het proces van zelfsturing. Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.