Kom ook naar de bruiloftsmaaltijd op de Parteyer Daag

De voorbereidingen voor de Parteyer Daag 2022, op zaterdag 17 september, draaien op volle toeren. Uiteraard hoort bij dit groot feest ook een bruiloftsmaal, met ingrediënten die in 1922 werden gebruikt. Hoe lekker kan eenvoudig zijn! René Kuipers van Brasserie Du Chateau kookt voor ons. Wat komt er op tafel? Een voorgerecht: een goed gevulde groentesoep (vegetarisch alternatief tomatensoep). Een hoofdgerecht: zuurvlees met aardappelgratin en warme groenten (vegetarisch alternatief is er ook). Als nagerecht is er chocoladepudding! De kosten hiervoor bedragen 15 euro (exclusief drank).

Aanmelden voor de bruiloftsmaaltijd kan per mail: info@partijwittem.nl

Het bedrag van 15 euro per persoon moet vóór 4 september 2022 zijn overgeboekt op rekeningnummer: NL52 RABO 0305 3162 22 t.n.v. Stichting Kernoverleg Partij-Wittem. Je bent pas definitief aangemeld als de betaling binnen is.

 

Na jarenlang lobbyen bij gemeente en politiek 1e succes verbetering veiligheid Partijerweg!

De Werkgroep Verkeer van het Kernoverleg Partij-Wittem is verheugd dat op een deel van de Partijerweg fietssuggestiestroken zijn aangebracht.

De afgelopen periode werden werkzaamheden uitgevoerd aan de Partijerweg. Volgens de Werkgroep was dit het uitgelezen moment om de beloofde fietssuggestiestroken te realiseren. Al jarenlang worden zorgen aangaande de Partijerweg gedeeld met de gemeente. De beloofde fietssuggestiestroken, in 2005 na goedkeuring van het college van Burgemeester en wethouders toegezegd en aanbesteed, werden niet gerealiseerd. Diezelfde fietssuggestiestroken werden in 2017 voor de tweede keer toegezegd, maar nog steeds niet gerealiseerd.

Hoewel het aanpassen van de belijning niet in de originele planning van de werkzaamheden was opgenomen heeft de gemeente na herhaald aandringen van de Werkgroep besloten om de fietssuggestiestroken wel aan te brengen. Dit tot grote tevredenheid van de Werkgroep en de bewoners die direct het gewenste effect merken van de stroken.

De Werkgroep blijft in gesprek met de gemeente om de verkeersleefbaarheid van de gehele Partijerweg te verbeteren waaronder fietssuggestiestroken voor de gehele Partijerweg en de heroverweging van het verkeerscirculatieplan om de Partijerweg  vracht-/landbouwverkeer luw te maken.

Oproep ‘Bewonersinitiatiefgroep Lijn50-Verkeersleefbaar’ i.v.m. wegafsluitingen gemeente Vaals

 

U heeft via de media kennis kunnen nemen dat de gemeenteraad van Vaals besloten heeft wegen in haar gemeente af te sluiten. Dit, na aanhoudende klachten van bewoners en aanwonenden. Door deze maatregel verplaatst de verkeersoverlast zich naar andere plaatsen binnen Vaals, maar ook naar de gemeente Gulpen-Wittem. En zoals u uit de krantenberichten heeft kunnen concluderen is er een juridische procedure gestart tussen deze twee gemeenten.
Het moge duidelijk zijn dat door dit onderling gebekvecht op bestuurlijk niveau het uiteindelijke doel –  een verkeersleefbaar heuvelland – verder weg is dan ooit.  De werkgroep heeft een oproep aan de Colleges en de Raden van de Lijn50-gemeenten verstuurd in de hoop dat zij hun bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.

Informatie over de werkgroep en de oproep kunt u terugvinden op de site:  https://lijn50-verkeersleefbaar.webnode.nl/

Parteyer Daag 2022: gouden bruiloft uit 1922 wordt herhaald

Tijdens de Parteyer Daag 2022 op zaterdag 17 september wordt een gouden bruiloft uit 1922 nog eens dunnetjes over gedaan.

Het feest draaide destijds om het gouden paar Odiel en Martin Lardinois, dat aan de Rodestraat in Partij woonde. ,,Een gouden bruiloft was in die jaren dus echt een heel bijzondere gebeurtenis”, zegt Maria Mobers, bestuurslid van het Kernoverleg én achterkleindochter van het gouden paar van destijds. ,,We hebben het geluk dat in mijn familie alle informatie over dat feest bewaard is gebleven. Zelfs de versjes van de kleinkinderen hebben we nog terug kunnen vinden. En ook het prachtige herinneringsvaantje van dat feest is er nog. Er zijn zelfs diverse cadeaus die toen werden aangeboden nu nog steeds in gebruik!”  Het gouden paar had destijds acht kinderen. Veel nakomelingen wonen nu nog in Partij.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk elementen van het feest in 1922 ook nu aan bod komen. Er komt een korte bijzondere viering in de kerk, een grote receptie, en een heus ‘broelofsmaol’.  De  Toneelvereniging van het dorp zorgt voor de invulling van de hoofdrollen op deze dag. Fanfare en blaaskapel, Vocal Magan uit Mechelen en het zangkoor van Partij-Wittem werken mee, en verder kunnen bezoekers die middag alles aan de weet komen over diverse oude ambachten. Ook is er een fototentoonstelling met vele beelden van vroeger van het dorp.

Kom vlaaien bakken voor De Goude Broelof op de Parteyer Daag!

Mis dit niet!

Wat: Onder begeleiding van BakSTER Evi ga je gezellig samen met 9 dorpsgenoten vlaaien bakken voor het feest van De Goude Broelof. Je bakt een mini-vlaai voor jezelf
Wanneer: Parteyer Daag, zaterdag 17 september 2022, van 11.00 tot 14.00 uur.
Waar: Bed & Breakfast ’t Wienhoes, Oude Heirbaan 4a, via de grote poort en dan rechts.
Kosten: voor deelnemers gratis! We stellen je hulp op prijs! Dit kan dankzij sponsoring door de BakSTER, de B&B en het Kernoverleg, maar een vrije gave voor het Kernoverleg is welkom.

Aanmelden en meer informatie: Mis dit niet! Meld je zo snel mogelijk aan via info@partijwittem.nl of via een briefje in de brievenbus bij Partijerweg 9.

Op zaterdag 17 september vieren we dat ’t Odiel en d’r Martin 50 jaar getrouwd zijn. We doen op deze Parteyer Daag hun feest uit 1922 dunnetjes over. Dus moet er voor heel Partij-Wittem vlaai komen. Kom samen met 9 dorpsgenoten een paar uurtjes gezellig bakken!
We bakken vlaaien op de ambachtelijke manier van 1922. Bart en Valeria Prevoo nodigen je uit in hun Bed & Breakfast ’t Wienhoes. Je start je met het op authentieke wijze maken van het deeg in een trog. Je vormt en belegt drie vlaaien. Twee grotere voor het feest en voor jezelf een vlaai ø 18 cm. Die kun je thuis opeten en nagenieten van alle indrukken.
We bakken vlaaien met bijvoorbeeld kersen, appel, kruisbessen en pruimen. Je bakt deze in het traditionele met takkenbossen gestookte bakhuisje (bakkes) in de tuin. Tussendoor is er een kop koffie of thee. Help je ook nog even om de Bed & Breakfast weer schoon achter te laten?
Uiteraard ben je daarna meer dan welkom om de rest van het feest van de ‘Goude Broelof’ mee te maken! Wie het eerst komt het eerst maalt (of bakt eigenlijk)! Het bakken is bedoeld voor inwoners van Partij-Wittem. Ben je geen bakker maar wil je wel het prachtige bakkes zien? Om 14.00 uur is iedereen welkom om vanaf de Partijerweg (rechts langs de beek) via het bakkes naar het feest bij A ge Wienhoes te lopen.
Meer informatie over de Parteyer Daag via deze website en https://halloheuvelland.nl/pagina/partij-parteyer-daag-2022

Parteyer Daag 2022 mede mogelijk door VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

 

Energietoeslag voor mensen met een laag inkomen

De energiekosten zijn in korte tijd een stuk hoger geworden. Als u een laag inkomen hebt, heeft u misschien recht op een extra energietoeslag vanuit de gemeente. Er komen 2 regelingen aan om te voorkomen dat u financiële problemen krijgt.

Regeling 1

Voor iedereen in Nederland wordt de energiebelasting lager. Dit gebeurt automatisch, u hoeft hier dus niets voor te doen. Dit kan € 400,- per jaar besparen.

Regeling 2

Als u een laag inkomen hebt, heeft u misschien recht op een extra energietoeslag vanuit uw gemeente. Op dit moment is de gemeente aan het regelen dat deze toeslag vóór april 2022 kan worden uitbetaald.

Denkt u dat u recht heeft op de extra energietoeslag? Kijk dan op website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Reconstructie N595 Wittemer Allee – Projectinformatie

In 2021 is vooral gewerkt aan het verbeteren van de voorkeursvariant. Op 30 november 2020 hadden toenmalige gedeputeerden Mackus en Brugman gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad. De weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Dit ‘omklappen’ betekent dat de N595 verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is in opdracht van de Provincie Limburg de voorkeursvariant verder gaan verbeteren.

Vanaf 27 december voorontwerp-bestemmingsplan te zien
Voor het project is een bestemmingsplan nodig. Voordat er een definitief besluit komt over het bestemmingsplan moeten we nog een aantal stappen nemen. Eind december publiceert de gemeente Gulpen-Wittem een voorontwerp-bestemmingsplan. Meer informatie vindt u via deze link.

Klik hier voor de projectplanning.

Verder invulling ‘Akker van Partij’

In juni is door ARK Natuurontwikkeling een info-wandeling door de akker georganisserd en zijn wensen, suggesties en opmerkingen van bewoners opgehaald. Via deze link is een eerste ontwerp van adviesbureau Kragten te vinden waarin een waterberging en de natuurontwikkeling zijn opgenomen.