HalloHeuvelland zoekt voorzitter en PR coördinator

Drie jaren geleden hebben de Gezamenlijke Kernen in Gulpen Wittem het initiatief genomen om HalloHeuvelland in het leven te roepen. Hiermee staan de kernen in contact met de inwoners en zijn inwoners onderling met elkaar verbonden.
Dat is wat HalloHeuvelland mogelijk maakt.
HalloHeuvelland is een succes.
Het afgelopen jaar zijn er meer dan 38000 bezoeken geteld op dit buurtplatform , wat neerkomt op 104 bezoeken per dag! Om dit mogelijk te maken en houden zijn de dorpsverbinders actief.
De dorpsverbinders zijn op zoek naar een voorzitter en een PR coördinator juist om een extra impuls te kunnen geven en dit succes verder vorm te geven.
Kijk ook eens op www.halloheuvelland.nl ?
Kent u personen die hiervoor zouden willen gaan? Wilt u eens om u heen kijken en navraag doen? Helpt u mee ? Laat het ons weten via ons contactformulier!

Reanimatie vrijwilliger worden? Of bijhouden certificaat?

Het jaar 2022 loopt naar zijn einde. Voor sommige reanimatie vrijwilligers loopt het reanimatie certificaat ook naar zijn einde. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Per AED dienen minimaal 15 vrijwilligers aanwezig te zijn. Voor het volgen van een (herhaling) cursus kijk op: https://marcelsport.nl/aanmeldingsformulier-reanimatie/ en zoek een datum uit. Er zijn nog enkele data beschikbaar, dus maak er gebruik van.

Doelstellingen Waterberging Partij

Over het nut en noodzaak van de waterberging staat in het stuk dat via deze link te lezen is nadere uitleg op de volgende vragen:
– Wat is de aanleiding van het project ?
– Wat zijn de doelstellingen van het project ?
– Hoe groot is de waterberging van Partij ?
– Op welke manier kunnen inwoners van Partij profiteren van het project ?
– Zorgt het project voor droge voeten in Partij bij een hoogwaterafvoer zoals in 2021?

Plaatsing laadpalen van start

Binnen de gemeente Gulpen-Wittem worden de eerste laadpalen van fase 1 geplaatst vóór het einde van het jaar. De werkzaamheden starten binnenkort. Tijdelijk zal, waar gewerkt wordt, het trottoir een stukje afgezet worden. De gemeente gaat er op dit moment vanuit dat de volgende lichting laadpalen in het eerste en/of tweede kwartaal van 2023 worden geplaatst. Lees meer over de locaties van de laadpalen of over de deelauto’s van de gemeente via deze link.

Los van de geplande laadpalen kunnen particulieren zonder eigen oprit ook een aanvraag doen voor een publieke laadpaal in de buurt. Kijk daarvoor op https://incharge.vattenfall.nl/openbare-laadpalen

 

Extra banken bij de jeu-de-boules baan

Met dank aan een tweetal sponsoren worden er bij de jeu-de-boules baan maar liefst 2 banken bijgeplaatst!
De Toneelvrienden uit Partij sponsoren 1 bank en een anonieme sponsor zorgt voor de tweede bank.
Inmiddels is van de Gemeente groen licht gekregen om 2 door de Gemeente te leveren banken te plaatsen.
Voor het moment van plaatsen van de banken worden nog afspraken met de gemeente gemaakt.

Reconstructie N595 Wittemer Allee – Projectinformatie

In 2021 is vooral gewerkt aan het verbeteren van de voorkeursvariant. Op 30 november 2020 hadden toenmalige gedeputeerden Mackus en Brugman gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad. De weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Dit ‘omklappen’ betekent dat de N595 verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is in opdracht van de Provincie Limburg de voorkeursvariant verder gaan verbeteren.

Vanaf 27 december voorontwerp-bestemmingsplan te zien
Voor het project is een bestemmingsplan nodig. Voordat er een definitief besluit komt over het bestemmingsplan moeten we nog een aantal stappen nemen. Eind december publiceert de gemeente Gulpen-Wittem een voorontwerp-bestemmingsplan. Meer informatie vindt u via deze link.

Klik hier voor de projectplanning.