Sport, Kunst en Cultuur

Zoals op Dorpsbijeenkomsten door bewoners aangegeven stelt het Kernoverleg zich ten doel het verenigingsleven, dat van oudsher de sociale ruggengraat vormt van de lokale gemeenschap – net als in de rest van het Mergelland – , in stand te houden en waar nodig te moderniseren. Daarvoor zijn onderstaande projecten geformuleerd. Er worden enthousiaste bewoners gezocht om (een van) de projecten op pakken en leven in te blazen.

Toekomstige / nieuwe projecten

Samenwerking tussen verenigingen binnen onze kern

Het verdient aanbeveling een jaarlijks evenement te organiseren waar de verenigingen zich presenteren, mede bedoeld als kennismaking voor nieuwe inwoners.

Daarnaast zouden besturen van verenigingen hun leden moeten stimuleren om mee te trekken met carnavalsoptocht en processie (Bronk).

Samenwerking met verenigingen van andere kernen

Hier en daar vindt op dit moment al samenwerking plaats, bijvoorbeeld tussen de voetbalverenigingen op het gebied van jeugdteams. Het lijkt belangrijk deze trend door te zetten vanwege de vergrijzing.

Initiatieven moeten daarom worden ondersteund en bevorderd door middel van regelmatig overleg en bijvoorbeeld (inter-)gemeentelijke toernooien.

Berging A ge Wienhoes

Bij het gemeenschapshuis bestaat grote behoefte aan een extra berging. Op dit moment wordt de bestuurskamer gebruikt als kostuumopslag en staat een deel van het archief opgeslagen in de technische ruimte.

Momenteel is het bestuur van de Stichting A ge Wienhoes in overleg met de gemeente om in het kader van het nieuwe accommodatie-beleid te zien welke mogelijkheden er zijn die zouden kunnen voldoen.

Mocht je tips, vragen, ideeën, opmerkingen of interesse voor deelname hebben, neem contact op.