Werkgroep Verenigingsleven

De werkgroep is dringend op zoek naar nieuwe actieve deelnemers. Op dit moment bestaat uit de volgende leden: Jef Cremer

De werkgroep stelt zich ten doel het verenigingsleven, dat van oudsher de sociale ruggengraat vormt van de lokale gemeenschap – net als in de rest van het Mergelland – , in stand te houden en waar nodig te moderniseren. Daartoe heeft zij de volgende projecten geformuleerd:

 

Samenwerking tussen verenigingen binnen onze kern

Het verdient aanbeveling een jaarlijks evenement te organiseren waar de verenigingen zich presenteren, mede bedoeld als kennismaking voor nieuwe inwoners.

Daarnaast zouden besturen van verenigingen hun leden moeten stimuleren om mee te trekken met carnavalsoptocht en processie (Bronk).

Samenwerking met verenigingen van andere kernen

Hier en daar vindt op dit moment al samenwerking plaats, bijvoorbeeld tussen de voetbalverenigingen op het gebied van jeugdteams. Het lijkt belangrijk deze trend door te zetten vanwege de vergrijzing en ontgroening.

Initiatieven moeten daarom worden ondersteund en bevorderd door middel van regelmatig overleg en bijvoorbeeld (inter-)gemeentelijke toernooien.

Berging A ge Wienhoes

Nu, drie jaar na ingebruikname van het vernieuwde gemeenschapshuis, bestaat grote behoefte aan een extra berging. Op dit moment wordt de bestuurskamer gebruikt als kostuumopslag en staat een deel van het archief opgeslagen in de technische ruimte.

Er is een offerte ingediend bij de gemeente om aan de oostzijde een uitbreiding te maken waarbij de inwoners zouden kunnen zorgen voor de bouw. Helaas is deze offerte afgewezen door de gemeente. Momenteel wordt onderzocht welke andere mogelijkheden er zijn die zouden kunnen voldoen.

Mocht je tips, vragen, ideeën, opmerkingen of interesse voor deelname hebben, neem contact op.