Werkgroepen

 

Algemene informatie

Wat doet een werkgroep en wat kunt u betekenen voor Partij-Wittem?

Dorpsplein

De werkgroep zet zich in voor de realisatie van een dorpsplein.

Samenleven

De werkgroep werkt aan de wensen en verlangens voor de ouder wordende dorpsgenoten die zijn aangegeven door de dorpsbewoners. Daarnaast is er aandacht voor de wens om het dorp aantrekkelijk te houden voor jongeren om er te (komen) wonen.

Sport, Kunst en Cultuur

De werkgroep stelt zich ten doel om het verenigingsleven, dat van oudsher de sociale ruggengraat vormt van de lokale gemeenschap – net als in de rest van het Mergelland – , in stand te houden en waar nodig te moderniseren.

Verkeer

De werkgroep zet zich in om  de overlast door het verkeer te reduceren en de veiligheid te vergroten.

Natuur en milieu

De werkgroep wil de aantrekkelijkheid van het landschap bevorderen. De werkgroep streeft ook naar een duurzame gemeenschap.