Thema’s

Algemene informatie

Wat gebeurt er binnen een thema en wat kunt u betekenen voor Partij-Wittem?

Samenleven

Samenleven staat voor de wensen en verlangens voor de ouder wordende dorpsgenoten, aangegeven door de dorpsbewoners. Daarnaast is er aandacht voor de wens om het dorp aantrekkelijk te houden voor jongeren om er te (komen) wonen.

Sport, Kunst en Cultuur

Sport, Kunst en Cultuur betekent het verenigingsleven, dat van oudsher de sociale ruggengraat vormt van de lokale gemeenschap – net als in de rest van het Mergelland – , in stand houden en waar nodig moderniseren.

Verkeer

Onder verkeer valt alles wat te maken heeft met het reduceren van de overlast door het verkeer en het vergroten van de veiligheid.

Natuur en milieu

Onder Natuur en Milieu wordt o.a. verstaan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het landschap en het streven naar een duurzame gemeenschap.