Werkgroepen

Samenleven en gezondheidszorg

De werkgroep werkt aan de wensen en verlangens voor de ouder wordende dorpsgenoten die zijn aangegeven door de dorpsbewoners. Daarnaast is er aandacht voor de wens om het dorp aantrekkelijk te houden voor jongeren om er te (komen) wonen.

Verenigingsleven

De werkgroep stelt zich ten doel om het verenigingsleven, dat van oudsher de sociale ruggengraat vormt van de lokale gemeenschap – net als in de rest van het Mergelland – , in stand te houden en waar nodig te moderniseren.

Verkeer

De werkgroep zet zich in om  de overlast door het verkeer te reduceren en de veiligheid te vergroten.

Milieu, duurzaamheid en groen

De werkgroep wil de aantrekkelijkheid van het landschap bevorderen. De werkgroep streeft ook naar een duurzame gemeenschap.

Dorpsplein

De werkgroep zet zich in voor de realisatie van een dorpsplein.