Dorpsplein

Vrijwel iedereen in het dorp voelt behoefte aan het terugkrijgen van ons dorpsplein. Na het verdwijnen van het schoolplein is er behoefte aan een plek voor evenementen, die ook als parkeerplaats kan dienen, o.a. voor het gemeenschapshuis. Zo’n plein kan het dorp een buiten-ontmoetingsplek bieden die voor veel inwoners en vrijwel alle verenigingen belangrijk is.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat een plek in de buurt van het gemeenschapshuis de beste optie is. De S-bocht komt hiervoor niet in aanmerking i.v.m de verkeerssituatie aldaar. Inmiddels is het pand aan de Oude Heirbaan 9 aangekocht door de gemeente.

De gemeente heeft het pand Oude Heirbaan 9 en bijbehorend weiland aangekocht met de bedoeling het pand te slopen en er een plein en parkeergelegenheid te realiseren. De gemeente wil daarbij zo veel mogelijk rekening houden met de belanghebbenden en de bewoners in de directe omgeving. Daarom wil de gemeente hen rechtstreeks bij de planvorming betrekken.

Het kernoverleg Partij-Wittem heeft in samenspraak met de gemeente een  klankbordgroep samen gesteld. Hierin zit een afgevaardigde vanuit:
– de stichting gemeenschapshuis A ge Wienhoes
– de stichting Partijer Kermis Comité
– de stichting Artidé
– de stichting Kernoverleg Partij-Wittem
Helaas is geen van de bewoners van de Oude Heirbaan en/of Tevensweg bereid gevonden om mee te denken in de klankbordgroep.

De klankbordgroep heeft de wensen, eisen en mogelijkheden op een rij gezet. Naar aanleiding hiervan maken de aangetrokken ontwerpers een eerste aanzet voor een ontwerp. Bij het ontwerp wordt tevens rekening gehouden met de Fruitwei va Partey aan de overzijde van de Oude Heirbaan. Dit ontwerp wordt voorgelegd aan de gemeente. Na eventuele benodigde aanpassingen wordt het schetsontwerp op dinsdag 30 april gepresenteerd aan alle bewoners van Partij en geïnteresseerden. Dit is het moment waarop iedereen gevraagd wordt om mee te denken in het ontwerp. Meer informatie hierover volgt.