Werkgroep Dorpsplein

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Jef Cremer, Harry Ortmans, Jan Lemmens, Wiel Peerboom en Gaby Francot

Vrijwel iedereen in het dorp voelt behoefte aan het terugkrijgen van ons dorpsplein. Na het verdwijnen van het schoolplein is er behoefte aan een plek voor evenementen, die ook als parkeerplaats kan dienen, o.a. voor het gemeenschapshuis. Zo’n plein kan het dorp een buiten-ontmoetingsplek bieden die voor veel inwoners en vrijwel alle verenigingen belangrijk is.

Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat een plek in de buurt van het gemeenschapshuis de beste optie is. De S-bocht komt hiervoor niet in aanmerking i.v.m de verkeerssituatie aldaar. Inmiddels is het pand aan de Oude Heirbaan 9 aangekocht door de gemeente.

De gemeente heeft het pand Oude Heirbaan 9 en bijbehorend weiland aangekocht met de bedoeling het pand te slopen en er een plein en parkeergelegenheid te realiseren. De gemeente wil daarbij zo veel mogelijk rekening houden met de belanghebbenden en de bewoners in de directe omgeving. Daarom wil de gemeente hen rechtstreeks bij de planvorming betrekken.

Het kernoverleg Partij-Wittem heeft in samenspraak met de gemeente een  klankbordgroep samen gesteld. Hierin zit een afgevaardigde vanuit:
– de stichting gemeenschapshuis A ge Wienhoes-
– de stichting Partijer Kermis Comité
– de bewoners van Oude Heirbaan
– de stichting Kernoverleg Partij-Wittem

De klankbordgroep is in augustus een eerste keer bij elkaar gekomen om de wensen, eisen en mogelijkheden op een rij te zetten. Naar aanleiding hiervan wordt een ontwerper aangetrokken die een eerste aanzet voor een ontwerp zal geven. Bij het ontwerp zal tevens rekening worden gehouden met de nog in te richten ‘Dorpsgaard’ aan de overzijde van de Oude Heirbaan.