Schade voorkomen bij nieuwe overstromingen in Partij

2023 was het natste jaar ooit, maar gelukkig zonder overstromingen in Partij. Op woensdag 14 juli 2021 kreeg een groot aantal adressen in het dorp te maken met wateroverlast. Waar het in 2021 aan ontbrak was snelle berichtgeving. Zou er behoefte zijn aan een appgroep van aanwonenden langs Sinselbeek en Geul? Zou er een kleine groep gevormd kunnen worden met mensen uit bijvoorbeeld Nijswiller, Wahlwiller, Epen en Mechelen die bij een eventuele herhaling tijdiger alarm zouden kunnen slaan? Wij horen graag uw mening hierover en willen proberen dit in overleg met Kernoverleggen van andere dorpen te regelen.

Via het Waterschap kunt u een app downloaden waarop alle meetgegevens van beken te volgen zijn. Bijvoorbeeld van de meetpunten in de Geul bij het voetbalveld en bij Epen. En van de Sinselbeek bij de Rijksweg. De app is te downloaden via  https://www.waterstandlimburg.nl/ . Ook een e-mailalert kan hieraan gekoppeld worden. Er is ook de website https://www.wachtnietopwater.nl/ waar de gemeente op haar eigen website naar verwijst.

Het Waterschap heeft een informatief boekje gemaakt over 17 maatregelen om schade te beperken. Het is bij ons verkrijgbaar. Digitaal is het ook te vinden: https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4112/wib_boekje_wateroverlast_in_je_woning_1.pdf

Heeft u behoefte aan een avond met dorpsgenoten over dit thema? Wij horen het graag wanneer we op dit gebied iets voor u kunnen betekenen. Reacties kunnen naar info@partijwittem.nl of via een briefje in de brievenbus van Partijerweg 9.