Jaarverslag 2023

Via deze link kunt u het jaarverslag lezen. Hierin staat beschreven wat het Kernoverleg en haar werkgroepen in 2023 heeft gedaan en is de financiële verantwoording opgenomen.