Auteur: partijwittem

Nieuws uit de Fruit- en Geulwei va Partey


Sinds februari heeft ARK in het terrein een nieuwe stagiair; Jan Roex uit Gulpen. Momenteel volgt hij een IVN gidsen-cursus. Jan zal er de komende 1 of 2 jaar geregeld rondlopen om fauna en flora te bestuderen en om foto series te maken vanaf vaste punten. Dit om de seizoenen en de ontwikkelingen door de jaren heen te volgen. Ook zal Jan in de toekomst excursies in het gebied gaan geven. Als er dus ‘een vreemde gast’ met schepnetje, vlindernetje of fototoestel het terrein doorkruist, is dit waarschijnlijk Jan.
Daarnaast gaat het centrum voor natuur- en milieueducatie (cnme) in Maastricht mogelijk het terrein ook gebruiken voor ‘natuurkracht-‘educatie.
Kortom: onze Fruit- en Geulwei zijn, voor iedereen, een bezoekje meer dan waard!

Cursus Creatief Leven: Verbind, Ontdek, Creëer

Voelt u zich soms eenzaam en verlangt u naar positieve veranderingen in uw leven? Doe dan mee aan onze inspirerende cursus Creatief Leven. Speciaal ontworpen voor volwassenen die eenzaamheid willen overwinnen en een nieuwe weg in willen slaan.

Wat biedt deze cursus?

•  Bewezen effectiviteit: deelnemers ervaren aantoonbaar minder eenzaamheid na het volgen van deze cursus.

•  Stap voor stap verandering: acht bijeenkomsten en een werkboek helpen u bij het ontdekken van uzelf. En het maken van eigen keuzes op weg naar meer verbondenheid die bij u past.

•  Praktijkgerichte aanpak: een training die u leert om op een positieve en creatieve manier in het leven te staan. Met leuke en leerzame opdrachten in de les en thuis.

Wanneer en waar zijn de bijeenkomsten?

•  Datums:
dinsdag 19 en 26 maart
dinsdag 2, 9, 16 en 23 april
dinsdag 7 en 14 mei

•  Tijd: 10.30 – 13.00 uur

•  Locatie: ‘t Gulper Hoes (Rosstraat 5 in Gulpen)

Wat kunt u verwachten?

•  Leer anders naar uzelf en de wereld kijken.
• Ontdek een nieuwe manier van positief en creatief denken en leven.
• Oefen en leer luisteren naar uzelf, krijg meer zelfkennis en stel uzelf nieuwe doelen.
• Een veilig gevoel staat voorop. In de groep deelt u alleen wat u wilt. U werkt voor uzelf aan opdrachten. Ook leert u van en met elkaar door gesprekken en plezierige oefeningen.
•  Deskundige begeleiding van Josja Biessen, specialist Eenzaamheid.

Dit filmpje – van Faktor 5 – geeft u meer informatie over de cursus Creatief Leven.

Aanmelden en informatie

De cursus Creatief Leven wordt u gratis aangeboden door de gemeente. U dient alleen € 25, – voor het werkboek te betalen. Aanmelden doet u via de website van de Gemeente Gulpen-Wittem:  www.gulpen-wittem.nl/eenzaamheid www.gulpen-wittem.nl/eenzaamheid, via uw Wmo-consulent of stuur een e-mail naar wmo-loket@gulpen-wittem.nl . U kunt ook bellen met het Wmo-loket: 14 043, optie 1 Wmo. Na uw aanmelding krijgt u een factuur voor het werkboek. Na betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.

Neem de eerste stap naar een creatiever en meer vervullend leven! Ontdek de kracht van verbinding en positief denken met de cursus Creatief Leven. We kijken ernaar uit u te verwelkomen op deze bijzondere reis!

Schade voorkomen bij nieuwe overstromingen in Partij

2023 was het natste jaar ooit, maar gelukkig zonder overstromingen in Partij. Op woensdag 14 juli 2021 kreeg een groot aantal adressen in het dorp te maken met wateroverlast. Waar het in 2021 aan ontbrak was snelle berichtgeving. Zou er behoefte zijn aan een appgroep van aanwonenden langs Sinselbeek en Geul? Zou er een kleine groep gevormd kunnen worden met mensen uit bijvoorbeeld Nijswiller, Wahlwiller, Epen en Mechelen die bij een eventuele herhaling tijdiger alarm zouden kunnen slaan? Wij horen graag uw mening hierover en willen proberen dit in overleg met Kernoverleggen van andere dorpen te regelen.

Via het Waterschap kunt u een app downloaden waarop alle meetgegevens van beken te volgen zijn. Bijvoorbeeld van de meetpunten in de Geul bij het voetbalveld en bij Epen. En van de Sinselbeek bij de Rijksweg. De app is te downloaden via  https://www.waterstandlimburg.nl/ . Ook een e-mailalert kan hieraan gekoppeld worden. Er is ook de website https://www.wachtnietopwater.nl/ waar de gemeente op haar eigen website naar verwijst.

Het Waterschap heeft een informatief boekje gemaakt over 17 maatregelen om schade te beperken. Het is bij ons verkrijgbaar. Digitaal is het ook te vinden: https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4112/wib_boekje_wateroverlast_in_je_woning_1.pdf

Heeft u behoefte aan een avond met dorpsgenoten over dit thema? Wij horen het graag wanneer we op dit gebied iets voor u kunnen betekenen. Reacties kunnen naar info@partijwittem.nl of via een briefje in de brievenbus van Partijerweg 9.

Reconstructie N595 Wittemer Allee – Projectinformatie

In 2021 is vooral gewerkt aan het verbeteren van de voorkeursvariant. Op 30 november 2020 hadden toenmalige gedeputeerden Mackus en Brugman gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad. De weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Dit ‘omklappen’ betekent dat de N595 verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is in opdracht van de Provincie Limburg de voorkeursvariant verder gaan verbeteren.

Vanaf 27 december voorontwerp-bestemmingsplan te zien
Voor het project is een bestemmingsplan nodig. Voordat er een definitief besluit komt over het bestemmingsplan moeten we nog een aantal stappen nemen. Eind december publiceert de gemeente Gulpen-Wittem een voorontwerp-bestemmingsplan. Meer informatie vindt u via deze link.

Klik hier voor de projectplanning.