Auteur: partijwittem

Excursie in de Geulwei va Partij – 1 en 2 april

De Stichting ARK verzorgt een tweetal excursies in de Geulwei.

Data: zaterdag 1 april en zondag 2 april
Vertrekpunt: brug over Selzerbeek aan de Oude Heirbaan
Vertrektijd: 10.00 uur
Duur: 1,5 uur
Nu de werkzaamheden van graven, aanplanten en omheinen in de Geulwei va Partey zijn afgerond, het eerste (kleine) hoogwater is gepasseerd, en het gebied op 31 maart officieel is geopend, organiseert ARK Natuurontwikkeling in het weekend van 1 en 2 april excursies. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over o.a. de grote grazers, het begrazingsbeheer, de wandelroutes en de verdere ontwikkelingen in het gebied. Het terrein is plaatselijk nog behoorlijk drassig, dus  passend schoeisel wordt aangeraden.

Partij maakt het dorp mee!

Het Kernoverleg Partij-Wittem kijkt tevreden terug op de MAAK-PARTIJ-MEE-AVOND op 8 maart.

Het Kernoverleg gaf de ruim 30 aanwezigen een terugblik over hetgeen bereikt is sinds 2016 toen het Kernoverleg het Dorpsontwikkelingsplan presenteerde. In totaal realiseerden vrijwilligers 20 van de 29 grote en kleine projecten. De meeste in samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem.

Vervolgens werd aan vier thematafels besproken wat zou kunnen bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid in het dorp.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere de verkeerssituatie in Partij, de klimaatadaptatieplannen, HalloHeuvelland, evenementenvergunningen, eenzaamheid en armoede en een ontmoetingsplek.

Er werden veel nieuwe ideeën geopperd. De energievoorziening in Partij wordt zeker een punt van aandacht. Dit najaar gaan er mensen aan de slag met het zelf laten persen van appelsap. Dank voor alle suggesties en de toegezegde hulp bij de uitvoering ervan!

Het bestuur en de diverse groepen kunnen altijd versterking gebruiken. Dus iedereen die mee wil doen, is van harte welkom! Aanmelden kan via het secretariaat: info@partijwittem.nl.

Galloway-runderen in Partij

Zoals vanaf woensdag 8 maart te zien was , grazen er nu drie Galloway runderen in de ‘Fruitwei va Partey’. Voor de dieren, die afkomstig zijn uit het Naardermeer, is het effe wennen zo’n nieuw gebied na een lange reis. De Fruitwei va Partey heeft momenteel de functie van uitwengebied voor de runderen. Het is wenselijk de Galloways nog even rust te gunnen, totdat de Geulwei op 31 maart open gaat. Het wandelpad naast de fruitwei kan gewoon worden gebruikt.

Via deze link geeft de stichting ARK wat meer achtergrondinformatie over de Galloways.

Huiskamer van Partij start met maandelijkse gezamenlijke maaltijd

Samen met Eetcafé de Remise gaat de Huiskamer starten met een maandelijkse gezamenlijke maaltijd, onder het motto: “eten wat de pot schaft”. Hiermee wordt begonnen op 6 april a.s. om 17.00 uur en dan telkens iedere eerste donderdag van de maand.

Voor 10 euro p.p. , exclusief drank, wordt er iedere maand een ander gerecht voorgeschoteld. Twee weken vooraf wordt de menukeuze van de kok bekend gemaakt. Uiterlijk een week van te voren ontvangt Pierre graag of er deelgenomen gaat worden. Na betaling van de 10 euro is deelname definitief. Doordat er vooraf bekend is hoeveel gasten er komen , hoeft er niet nodeloos veel ingekocht en mogelijk weggegooid te worden. Hierdoor kan dit ook voor een scherpe prijs. De gezelligheid van het samen eten is overigens gratis!

Voor 6 april staat er zuurvlees op grootmoeders wijze bereid, met frites en salade op het menu.

Eet je mee? Geef je dan uiterlijk op 30 maart op bij Pierre.

 

Reconstructie N595 Wittemer Allee – Projectinformatie

In 2021 is vooral gewerkt aan het verbeteren van de voorkeursvariant. Op 30 november 2020 hadden toenmalige gedeputeerden Mackus en Brugman gekozen voor de noordelijke variant van het fietspad. De weg en de parkeerplaats vlakbij het klooster Wittem worden omgeklapt. Dit ‘omklappen’ betekent dat de N595 verder af komt te liggen van het klooster en de huizen. Daardoor komt de parkeerplaats te liggen tussen de N595 en de gebouwen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is in opdracht van de Provincie Limburg de voorkeursvariant verder gaan verbeteren.

Vanaf 27 december voorontwerp-bestemmingsplan te zien
Voor het project is een bestemmingsplan nodig. Voordat er een definitief besluit komt over het bestemmingsplan moeten we nog een aantal stappen nemen. Eind december publiceert de gemeente Gulpen-Wittem een voorontwerp-bestemmingsplan. Meer informatie vindt u via deze link.

Klik hier voor de projectplanning.